Certifikovaný realitní zprostředkovatel

Volejte 604 430 162

Daně

Které daně se vás týkají při prodeji nebo nabytí nemovitosti? Přečtěte si vše potřebné o vaší daňové povinnosti.


Daň z příjmu fyzických osob

Prodej nemovitosti představuje příjem, který podléhá dani z příjmu. Podat přiznání a zaplatit daň musíte do konce března.

Osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

Pokud využijete získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby – například peníze použijete na koupi nemovitosti určené k bydlení a nebo jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím.

Pokud máte minimálně dvouleté bydliště v prodávané nemovitosti – bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm.

V případě, že máte nemovitost ve vlastnictví minimálně 5 let.

Pokud jste nemovitost nabyli dědictvím po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou. V tomto případě se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili.

Pokud došlo k převodu členských práv k družstevnímu bytu a doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.


Daň z nemovitých věcí

Kdo a jak platí

Platí ji každý rok vlastníci nemovitosti, v určitých případech i nájemce nebo pachtýř. Daň se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek.

Přiznání k dani z nemovitosti podáváte jen jednou, poté vám finanční úřad jen posílá výzvu k zaplacení složenkou. Daňové přiznání musíte podat do konce ledna, termín pro zaplacení je do konce května.

TIP: Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, můžete si daň rozdělit na dvě platby. První musíte uhradit do konce května, druhou do konce listopadu.

Nové daňové přiznání

Podáváte jej, pokud jste v předcházejícím roce zdaňovacího období nějakou nemovitost prodali, koupili nebo zdědili, nebo došlo k výrazné změně na stávající nemovitosti – např. stavební úpravy.

V novém přiznání uvádíte jen tu nemovitost, které se změna týká.

Daňové přiznání podává majitel nemovitosti, který je zapsaný k prvnímu lednu příslušného roku na listu vlastnictví vedeném katastrálním úřadem.

POZOR: Pokud má daná nemovitost více vlastníků, podává daňové přiznání každý z nich. To se však netýká společného jmění manželů, kdy přiznání podává jen jeden z manželů.

Chci prodat/pronajmout   »

© Ivana Valášková | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top