Certifikovaný realitní zprostředkovatel

Volejte 604 430 162

Smlouvy – prodej/pronájem

K čemu slouží smlouvy o prodeji nebo pronájmu. Kdo je připravuje, zajišťuje a co musí po právní stránce obsahovat.


K čemu smlouvy slouží

Ve smlouvě si kupující a prodávající, nebo pronajímatel a nájemce domluví podmínky prodeje nebo pronájmu nemovitosti.

Kdo zajišťuje přípravu smluv

Makléř připraví podklady pro právníka, který se následně stará o přípravu smlouvy.


Kdo připravuje smlouvy

  • Kupní smlouvu – připravuje právník.
  • Smlouvu o úschově – připravuje právník.
  • Nájemní smlouvu – připraví právník jako šablonu, a pokud to nevyžaduje situace, tak je používána tato smlouva.

 Co musí obsahovat smlouva

  • Iniciály prodávajícího a kupujícího
  • Popis nemovitosti – čísla pozemku, budovy, číslo listu vlastnictví, katastrální území, obec
  • Výši kupní ceny
  • Podmínky vyplacení kupní ceny
  • Podmínky předání nemovitosti

Na co si dát pozor

Přílohou rezervační smlouvy by měl být originál listu vlastnictví (list vlastnictví můžete pořídit na Poště a Obecním úřadě, kde mají Czech point nebo na Katastrálním úřadě).

Před podpisem smluv proveďte kontrolu listu vlastnictví nahlédnutím do katastru.

Zkontrolujte obsahové chyby, aby zbytečně nedošlo k pozastavení řízení na Katastrálním úřadě.

Ujistěte se, že smlouva obsahuje všechna důležitá ujednání.

Chci prodat/pronajmout   »

© Ivana Valášková | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top